Freddie Aguilar - Anak > 음악

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

음악

Freddie Aguilar - Anak

페이지 정보

작성자 GoodGuys처키 댓글 0건 조회 48회 작성일 20-07-10 01:40

본문

Freddie Aguilar - Anak

 

Nu"ng isilang ka sa mundong ito

Laking tuwa ng magulang mo
At ang kamay nila,ang iyong ilaw
At ang nanay at tatay mo"y
"Di malaman ang gagawin
Minamasdan pati pagtulog mo.


아들아, 네가 이 세상에 태어났을 때
엄마와 아빠는 꿈이 이루어지는걸 보았지
우리의 꿈이 실현된것이며
우리의 기도에 대한 응답이었지


At sa gabi"y napupuyat
ang iyong nanay
Sa pagtimpla ng gatas mo
At sa umaga nama"y kalong
ka ng iyong amang
Tuwang-tuwa sa iyo.


넌 우리에겐 너무도 소중한 아이였지
네가 방긋 웃을 때마다 우린 기뻐했고
네가 울 때마다
우린 네곁을 떠나지 않았단다


Ngayon ng malaki ka na
Nais mo"y maging malaya
"Di man sila payag
walang magagawa
Ikaw nga ay biglang nagbago
Naging matigas ang iyong ulo
At ang payo nila"y sinuway mo.


아들아 넌 모르겠지
아무리 먼 길도 갈 수 있다는것을
우리가 너에게 줄 수 있는 사랑을 위해서는
신에 맹세코 너를 끝까지 돌봐주기 위해서
우리가 해야 한다면 너를 위해서는
죽음도 마다하지 않을거라는것을..


Di mo man lang inisip na
Ang kanilang ginagawa"y
para sa iyo
"Pagkat ang nais
mo"y masunod ang layaw mo
"Di mo sila pinapansin.


계절이 여러번 바뀌고
벌써 많은 세월이 흘러 지나갔구나
시간이 너무도 빨리 지나가 버린거지
이제 너도 어느새 다 자라버렸구나


Nagdaan pa ang mga araw
At ang landas mo"y naligaw
Ikaw ay nalulong sa
masamang bisyo
At ang una mong nilapitan
Ang iyong inang lumuluha
At ang tanong "Anak,
ba"t ka nagkaganyan?"


그런데 무엇이 널 그렇게 변하게 했는지
넌 우리를 떠나고 싶어하는 것 같구나
큰소리로 네마음을 말해보렴
우리가 너에게 뭘 잘못했는지 말이야


At ang iyong mga mata"y biglang
lumuha ng di mo napapansin
Pagsisisi at sa isip
mo"y nalaman mong
Ikaw"y nagkamali.
Pagsisisi at sa isip
mo"y nalaman mong
Ikaw"y nagkamali.
Pagsisisi at sa isip
mo"y nalaman mong
Ikaw"y nagkamali.


그런 너는 어느새 나쁜 길로
접어 들고말았구나
아들아 넌 지금 망설이고 있구나
무엇을 무슨 말을 해야 할지를 말이야
넌 너무도 외로운거야
네 옆엔 친구 하나 없는거지
아들아 넌 지금 후회의 눈물을 흘리고있구나
우리가 너의 외로움을 덜어 주련다
네가 가야 하는 곳이 어디이든지
우리는 항상 문을 열고 너를 기다리고 있단다

 

 
  • 트위터로 보내기
  • 페이스북으로 보내기
  • 구글플러스로 보내기

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 3,850건 1 페이지
음악 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
3850 우울하지않아 15 09:27
3849 뽑테크 22 08:36
3848 철인이고 18 02:38
3847 철인이고 17 02:37
3846 철인이고 22 02:36
3845 철인이고 20 02:35
3844 왕똘 16 00:44
3843 왕똘 17 08-10
3842 왕똘 22 08-10
3841 triumphjjm 19 08-10
3840 triumphjjm 18 08-10
3839 제이오 29 08-10
3838 댓글만비공감 31 08-10
3837 댓글만비공감 31 08-10
3836 댓글만비공감 32 08-10
게시물 검색

공지사항

  • 게시물이 없습니다.

회원로그인

접속자집계

오늘
547
어제
808
최대
4,295
전체
280,814

그누보드5
Copyright © Community All rights reserved.